Prelucrarea datelor cu caracter personal


Politica de Confidentialitate in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), (Regulament UE 2016/679)

 

Furnizorul serviciilor Alonia

Site-ul www.alonia.ro precum si toate aplicatiile software accesibile prin intermediul acestui site sunt proprietatea societatii comerciale MEDIA SAT S.R.L., cu sediul in Bld. Ferdinand, Nr. 99, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8723/1997, cod de inregistrare fiscala RO9942028, Numar de inregistrare ANSPDCP 8441/15.02.2008, Tel: +40.31.82.52.700, Fax:+40.31.82.52.696, e-mail: office@mediasat.ro.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

MEDIA SAT prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod confidential, sigur si transparent, respectand prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa. Clientul poate transmite solicitari legate de orice aspecte privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicata (dpo@alonia.ro) sau folosind orice alte modalitati de contact utilizate in relatia cu clientii. Pentru orice intrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, Clientul poate utiliza adresa dedicata dpo@alonia.ro sau, in cazul in care doreste, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa si prin posta la adresa Blvd. Ferdinand, nr. 99, sector 2, cod postal 021385, Bucuresti, Romania, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor MEDIA SAT.

Toate mesajele vor primi raspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, Clientul trebuie sa aiba in vedere ca, din motive tehnice, pentru a pune in aplicare solicitarile sau optiunile sale, este posibil sa fie necesare cateva zile, timp in care MEDIA SAT va continua sa prelucreze datele personale ale Clientului pe baza optiunilor anterior exprimate. In anumite cazuri exceptionale, optiunile Clientului vor putea fi implementate doar in legatura cu campaniile promotionale viitoare.

 

Obtinerea datelor personale

In cadrul serviciilor furnizate pe site-ul www.alonia.ro, MEDIA SAT colecteaza date cu caracter personal direct de la Client (date de contact, date cu privire la tranzactii, date de trafic sau utilizare a serviciilor, etc.) Datele cu caracter personal (denumite prescurtat date personale) reprezinta informatii care identifica un Client persoana fizica sau cu ajutorul carora aceasta persoana poate fi identificata. In functie de optiunile manifestate pe parcursul utilizarii serviciilor Alonia, Clientul furnizeaza datele sale de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa postala si de e-mail, numarul de telefon si altele; detalii cu privire la tranzactii, cum ar fi informatii despre serviciile achizitionate, moduri de plata; detalii legate de trafic, vocea atunci cand apeleaza Serviciul Clienti Alonia, metadate ale informatiilor comunicate electronic.

Pot fi furnizate date personale chiar daca nu se achizitioneaza un produs sau serviciu MEDIA SAT, de exemplu atunci cand Clientul participa la un eveniment sau campanie promotionala. Pentru ca MEDIA SAT sa fie in masura sa ofere cele mai bune produse si servicii, uneori sunt solicitate informatii privind experienta Clientului pe parcursul utilizarii produselor si serviciilor MEDIA SAT (cum ar fi comentarii si sugestii, recomandari pentru imbunatatire). Atunci cand colecteaza date personale de la Client, MEDIA SAT il informeaza ce date sunt necesare pentru a fi furnizate, precum si consecintele nefurnizarii acestora. In anumite cazuri specifice (de exemplu la crearea unui cont nou), in situatia in care Clientul nu furnizeaza datele personale solicitate, MEDIA SAT nu va fi in masura sa furnizeze serviciile. In anumite situatii, datele personale sunt colectate automat de catre MEDIA SAT (de ex. in cazul interactiunilor online). In plus, MEDIA SAT poate colecta date personale prin mijloace automate cum ar fi cookie-urile, atunci cand Clientul interactioneaza cu anunturile si aplicatiile MEDIA SAT sau cand viziteaza site-urile web MEDIA SAT. In acest caz, datele personale pe care le colecteaza MEDIA SAT pot include adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, adrese URL de redirectionare, informatiile despre actiunile intreprinse sau despre interactiunea cu sistemele informatice MEDIA SAT.

In scop legitim, MEDIA SAT poate colecta informatii despre Client si din alte surse, pentru a putea raspunde la intrebari sau pentru a putea promova si furniza serviciile MEDIA SAT. Astfel de date pot proveni de la agregatori de date terti, parteneri MEDIA SAT, surse publice si site-uri de retele sociale ale unor terti, platforme online care ofera acces la aplicatiile partenerilor nostri. Aceste informatii pot include date personale care fac parte din profilul Clientului de pe o retea de socializare a unei terte parti careia Utilizatorul ii da acordul sa le comunice catre MEDIA SAT.

In scopul prevenirii de fraude sau in scopul protejarii intereselor legitime ale MEDIA SAT, societatea poate consulta baze de date proprii sau publice care ajuta la identificarea unor posibile zone de risc in cadrul unei relatii contractuale. MEDIA SAT va putea folosi informatiile pe care le colecteaza despre Client, dispozitivul utilizat sau folosirea serviciilor si in alte moduri doar cu acordul Clientului sau in scop legitim, informand Clientul despre acest lucru in cel mai scurt timp.

 

Temeiurile si scopurile prelucrarii de date personale

MEDIA SAT va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice, daca exista acordul Clientului, daca este necesar pentru executarea Contractului, daca exista un interes legitim sau daca exista o obligatie legala.

MEDIA SAT prelucreaza datele personale ale Clientului in calitatea acestuia de:

MEDIA SAT prelucreaza in principal datele personale ale Utilizatorului pentru furnizarea serviciilor (executarea Contractului):

Atunci cand exista un interes legitim care impune utilizarea acestora, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de MEDIA SAT pentru:

Clientul are dreptul sa se opuna oricand la o prelucrare executata pe baza interesului legitim, caz in care MEDIA SAT va solutiona cererea in functie de fiecare situatie in parte.

MEDIA SAT prelucreaza date personale si pe baza acordului Clientului. In acest temei, MEDIA SAT poate prelucra datele personale in scopul de a trimite:

MEDIA SAT va prelucra datele personale in baza acordului Utilizatorului pana la momentul la care acesta se opune, contactand MEDIA SAT conform prevederilor prezentului Contract.

MEDIA SAT poate prelucra date personale ale Utilizatorului si datorita unei obligatii legale sau interesului public. MEDIA SAT se supune legilor aplicabile, care in anumite cazuri pot impune prelucrarea datelor Clientului (de exemplu, cand exista o obligatie de raportare, datele personale ale Clientului vor fi transmise autoritatii competente).

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care produce efecte juridice in ceea ce il priveste sau il afecteaza intr-un mod semnificativ, cu exceptia cazului in care Clientul a fost in mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesara pentru incheierea sau derularea Contractului cu MEDIA SAT (cum e cazul identificarii eligibilitatii pentru anumite oferte, pentru a preveni situatiile de frauda) sau MEDIA SAT este obligat de lege sa utilizeze datele personale astfel. In toate cazurile, Clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automata, precum si, acolo unde este cazul, poate sa solicite interventie umana in emiterea deciziei care il priveste.

Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atentie (numai cu masuri de siguranta specifice). MEDIA SAT nu solicita si nu colecteaza cu buna stiinta date cu caracter personal ale copiilor cu varsta mai mica de 16 ani atunci cand ofera servicii specifice societatii informationale (cu exceptia cazului in care este obtinut in prealabil acordul explicit al parintelui sau custodelui) sau cu varsta mai mica de 14 ani in restul situatiilor.

Drepturile Clientului in privinta prelucrarii datelor personale

Clientul are drepturi specifice in ceea ce priveste protectia datelor, iar MEDIA SAT asigura un mediu care faciliteaza exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de opozitie, de stergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamatii). MEDIA SAT a luat masurile de precautie necesare pentru a asigura Clientul ca drepturile sale de protectie a datelor sunt respectate corespunzator.

Clientul are dreptul:

De asemenea, Clientul are dreptul sa solicite MEDIA SAT sa corecteze orice inexactitati cu privire la datele sale personale. In cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din sectiunea de editare a datelor contului. In orice situatie, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor catre MEDIA SAT. In ceea ce priveste dreptul de dezactivare, Clientul il poate exercita dupa cum urmeaza: (a) prin urmarea instructiunilor pentru dezactivare din comunicarile de marketing relevante; (b) contactand Serviciul Clienti; (c) contactand dpo@alonia.ro.
Clientul poate primi in continuare comunicari operationale de la MEDIA SAT, precum confirmari ale platii serviciilor sau notificari cu privire la activitatile din contul sau (de ex. confirmari de cont si modificari de parola), chiar daca renunta la primirea comunicarilor de marketing.

Aceste drepturi pot fi limitate, in anumite circumstante, prin lege. Astfel de restrictii vor fi verificate individual si vor fi comunicate Clientului in mod corespunzator.

Prelucrarea datelor personale de catre terti

In cazul in care Clientul isi exprima acordul in acest sens sau exista un interes legitim in ceea ce priveste utilizarea datelor sale personale, MEDIA SAT va putea comunica aceste date altor persoane.

MEDIA SAT poate comunica datele personale ale Clientului unor terte parti numai in urmatoarele situatii:

 

Masuri de siguranta adecvate prelucrarii datelor personale

MEDIA SAT a aplicat masuri de siguranta adecvate pentru a garanta siguranta datelor personale ale Clientului si a implementat si durate specifice pentru ca datele personale sa fie pastrate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopului declarat.

Atunci cand datele personale ale Clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat si nici nu exista vreo obligatie legala de pastrare, MEDIA SAT le va distruge sau sterge intr-un mod sigur.

Prezentele prevederi intra in vigoare la data de 25 mai 2018.